15.05.2019
Urodziły się szczenięta ze wspaniałego skojarzenia 

♀ VS LADY GRACE  Volturnus
( JChBG DD'S OUT OF THIN AIR Dan Danilo  x ChPL, JChPL, Zwycięzca Klubu  MASUMI Volturnus) 
oraz 
Młodzieżowy Zwycięzca Klubu; Champion Polski; Junior Champion Polski
♀ VS TRUEMAN  Volturnus
(Zycięzca Klubu, ChPL, JChPL Ruthdales ANTI GRAVITY  x Club Winner, ChPL, JChPL  VS FOXY LADY Volturnus) 

Rodzice są zdrowi, wolni od dysplazji i chorób oczu. Mają wspaniałe charaktery.


15.05.2019
We have puppies from very interesting combination of dogse 

♀ LADY GRACE  Volturnus
( JChBG DD'S OUT OF THIN AIR Dan Danilo x ChPL, JChPL, Club Winner MASUMI Volturnus) 
and 
Junior Club Winner; Champion of Poland; Junior Champion of Poland
♀ VS TRUEMAN  Volturnus
(Club Winner, ChPL, JChPL Ruthdales ANTI GRAVITY  x Club Winner, ChPL, JChPL  VS FOXY LADY Volturnus) 

The parents are healthy, free of dysplasia and eye diseases. They have great characters.

Galeria

♀ VS KODA Volturnus
♀ VS KODA Volturnus
♀ VS KODA Volturnus
♀ VS KODA Volturnus
♀ VS KAORI Volturnus
♀ VS KAORI Volturnus
♀ VS KAORI Volturnus
♀ VS KAORI Volturnus
♀ VS KUMIKO Volturnus
♀ VS KUMIKO Volturnus
♀ VS KUMIKO Volturnus
♀ VS KUMIKO Volturnus
♂	VS KERBY Volturnus
♂	VS KERBY Volturnus
♂	VS KERBY Volturnus
♂	VS KUZAY Volturnus
♂	VS KUZAY Volturnus
♂	VS KUZAY Volturnus
♂	VS KEEPER Volturnus
♂	VS KEEPER Volturnus
♂	VS KEEPER Volturnus
♂	VS KAZAN Volturnus
♂	VS KAZAN Volturnus
♂	VS KAZAN Volturnus
♀ VS KSAMALI Volturnus
♀ VS KSAMALI Volturnus
♀ VS KSAMALI Volturnus
♀ VS KSAMALI Volturnus