WYSTAWA KLUBOWA - CLUB SHOW Bydgoszcz 03-02-2018

WYSTAWA KLUBOWA  - CLUB SHOW  
Bydgoszcz  03-02-2018

VS FOXY LADY Volturnus - Ex1, CWC/CAC, Best Female, BOS, CLUB WINNER 2018

VS TIRAMISU Volturnus - Ex2

VS TRUEMAN Volturnus - Ex1, Junior Winner, JUNIOR CLUB WINNER 2018

Judge : Carmen S. Navarro Guisado (ES)
Handling : Małgorzata Bieńkowska & me