2019
Urodziły się szczenięta ze wspaniałego skojarzenia 

♀ VS LADY GRACE  Volturnus
( JChBG DD'S OUT OF THIN AIR Dan Danilo  x ChPL, JChPL, Zwycięzca Klubu  MASUMI Volturnus) 
oraz 
Młodzieżowy Zwycięzca Klubu; Champion Polski; Junior Champion Polski
♀ VS TRUEMAN  Volturnus
(Zycięzca Klubu, ChPL, JChPL Ruthdales ANTI GRAVITY  x Club Winner, ChPL, JChPL  VS FOXY LADY Volturnus) 

Rodzice są zdrowi, wolni od dysplazji i chorób oczu. Mają wspaniałe charaktery.

Zainteresowanych szczeniętami z tego krycia prosimy o kontakt.


2019
We have puppies from very interesting combination of dogse 

♀ LADY GRACE  Volturnus
( JChBG DD'S OUT OF THIN AIR Dan Danilo x ChPL, JChPL, Club Winner MASUMI Volturnus) 
and 
Junior Club Winner; Champion of Poland; Junior Champion of Poland
♀ VS TRUEMAN  Volturnus
(Club Winner, ChPL, JChPL Ruthdales ANTI GRAVITY  x Club Winner, ChPL, JChPL  VS FOXY LADY Volturnus) 

The parents are healthy, free of dysplasia and eye diseases. They have great characters.

If you are interested in puppy from this wonderful mating ... please contact us.

Galeria

♀ VS KODA Volturnus
♀ VS KODA Volturnus
♀ VS KODA Volturnus
♀ VS KODA Volturnus
♀ VS KAORI Volturnus
♀ VS KAORI Volturnus
♀ VS KAORI Volturnus
♀ VS KAORI Volturnus
♀ VS KUMIKO Volturnus
♀ VS KUMIKO Volturnus
♀ VS KUMIKO Volturnus
♀ VS KUMIKO Volturnus
♂	VS KERBY Volturnus
♂	VS KERBY Volturnus
♂	VS KERBY Volturnus
♂	VS KUZAY Volturnus
♂	VS KUZAY Volturnus
♂	VS KUZAY Volturnus
♂	VS KEEPER Volturnus
♂	VS KEEPER Volturnus
♂	VS KEEPER Volturnus
♂	VS KAZAN Volturnus
♂	VS KAZAN Volturnus
♂	VS KAZAN Volturnus
♀ VS KSAMALI Volturnus
♀ VS KSAMALI Volturnus
♀ VS KSAMALI Volturnus
♀ VS KSAMALI Volturnus